Anvisninger For Vandpleje Til Vildmarksbadet

For at få den mest behagelige oplevelse, når du bader, og for at sikre, at spaen vil fungere, som den skal, i mange år fremover, skal du betragte rengøring af spaen som en nødvendig opgave. For ikke at spilde dyrebart vand ved at skifte det hyppigt, bør du overveje at bruge særlige vandbehandlingssæt og filtre. De holder spavandet rent i længere tid ad gangen, fordi de renser badevandet ved at eliminere slim, organiske partikler og bakterier.  Lad os se på disse måder, hvorpå vandet kan holdes rent, i flere detaljer.

Generelle anvisninger

Vandcirkulation gennem et sandfilter og desinficering af vandet med kemikalier bidrager til at vedligeholde kvaliteten af vandet i vildmarksbadet. Med et vildmarksbad er det nødvendigt at foretage vedligeholdelse en gang om ugen i gennemsnit eller oftere, hvis vildmarksbadet bruges rigtig meget.

Sandfiltrering + UVC filter – vandbehandling vildmarksbad

Der kan installeres et filter (sandfilter) med et filtreringselement (sand) i vildmarksbadet, som renser vandet for urenheder. Et UVC-filter installeres som regel (men ikke altid) sammen med sandfiltret. UVC-filtre til vildmarksbade bidrager til at bekæmpe bakterier. Vandet pumpes gennem UVC-enheden, hvor det udsættes for UVC-bestråling med en bølgelængde på 254 nanometer. Bestrålingen produceres af et særligt lys, der sikrer, at mikrober og bakterier ikke får chancen til at udvikle sig.

Kemisk behandling af vandet – vandkvalitet vildmarksbad

Når man bruger et vildmarksbad af træ, forøges formeringen af mikroorganismer i vandet. For at undgå forurening af vandet i vildmarksbadet, så du kan bruge det sikker, er det nødvendigt at:

  • behandle vandet med kemiske desinficeringsmidler
  • vedligeholde pH-niveauet
  • eliminere alger, der kan være i vandet
  • foretage koagulering

Regulering af pH-niveauet

pH-niveauet skal være mellem 7,0 og 7,4. Disse grænser skal overholdes for at sikre effektiviteten af kemikalierne. Det er nødvendigt at tjekke  pH-niveauet ved hjælp af en tester og test-tabletter. If pH-niveauet er højere end 7,4, er det nødvendigt at bruge “pH-minus“ produkter. Hvis pH-niveauet er lavere end 7,0, er det nødvendigt at bruge “pH-plus“ produkter.

Før du bruger kemikalier, skal du altid sikre, at pH-niveauet ligger inden for standardmålet 7,0 – 7,4.

  • pH-minus reducerer vandets pH-niveau
  • pH-plus øger vandets pH-niveau

pH-MINUS GRANULAT

Det middel, der bruges til at reducere vandets pH. Vandets ideelle pH skal ligge imellem 7,0 og 7,4. Dosering: 150g granulat pr. 10m³ vand reducerer pH-værdien med 0.2, fx hvis karret indeholder 50m³ vand og pH-værdien skal reduceres fra 8,0 til 7,0, skal man bruge en mængde på 5x5x150=3750g. Doseringen af granulat bør øges i hårdt vand og reduceres i blødt vand. Før du tilsætter den nødvendige mængde granulat, skal det opløses i vand, som så hældes i lidt efter lidt, men ikke omvendt. Den tilberedte opløsning hældes i vandet hele vejen rundt langs kanten.

Vand-desinficering med aktivt ilt

En vand-pH på 7,0–7,4 anbefales for at sikre, at desinficeringen er effektiv. Det optimale iltindhold i vandet er 5-8 mg/l. Tabletterne placeres i en skimmer eller flydende klorbehandlingsenheder. Tabletterne må ikke kommes direkte ned i vandet. Den indledende dosering er 10 tabletter/10m3 vand. For løbende vandbehandling: 5 tabletter/ 10m3 vand en gang om ugen. Hvis karrets volumen er omkring 1500 liter vand, skal du bruge omkring 1 tablet (20 g) aktivt ilt en gang om ugen.

Hurtigt opløseligt klor (klorchok)

En vand-pH på 7,0–7,4 anbefales for at sikre, at desinficeringen er effektiv. Det optimale indhold af frit resterende klor i vandet: 0,6-1,0. Opløs den påkrævede mængde granulat i vand før brugen, og hæld så granulatet i vandet lidt efter lidt, men ikke omvendt. Den indledende dosering er 80–100 g of granulat til 10m3 vand. For løbende vandbehandling: 35g granulat til 10m3 vand i vildmarksbadet hver 3–6 dage. Hvis karrets volumen er omkring 1500 liter vand, skal du bruge omkring 5 g klor en gang om ugen. Den tilberedte opløsning hældes i vildmarksbadet hele vejen rundt langs kanten. Foretag klorbehandling efter udsættelse for sollys og brug ikke vildmarksbadet, før den påkrævede mængde af frit resterende klor er nået. Det anbefales at vente mindst 12 timer, før man bruger karret. Foretag et klorchok mindst en gang om måneden, efter du genopfylder karret med nyt vand eller efter intens brug. Når du foretager klorchok-processen må der stort set ikke være aktivt ilt i vandet.

Præventiv algebehandling

ALGEBEKÆMPENDE MIDDEL – algebekæmpende middel er en meget koncentreret præventiv algebehandling. Liquid algebekæmpende middel desinficerer vandet i poolen eller vildmarksbadet og renser det for alger. En vand-pH på 7,0-7,4 anbefales for at sikre, at desinficeringen er effektiv. Den påkrævede mængde af midlet, der kræves til hydromassagesystemet beregnes på baggrund af karrets eller vildmarksbadets volumen. Det er hensigtsmæssigt at behandle vandet om aftenen ved langsomt at hælde midlet i langs kanten af vildmarksbadet eller poolen.Hvis karrets volumen er omkring 1500 liter vand, skal du bruge 15 ml af denne væske hver fjortende dag sammen med en 20mg-tablet af aktivt ilt.

Vandklaring

For at holde vandet krystalklart, er det nødvendigt at bruge et flokningsmiddel/koaguleringsmiddel. Det valgte middel virker ved at mikrokoagulerende partikler samler sig og danner større klumper, der så sætter sig fast i filtret. Vanklaringsmidlet er designet til at samle de mindste partikler til større partikler i vandet, så de sætter sig fast i det installerede sandfilter. Hvis karrets volumen er omkring 1500 liter vand, skal du bruge 10 ml af denne væske en gang hver fjortende dag.

Vandniveauet i vildmarksbadet

Vandniveauet i poolen eller vildmarksbadet skal vedligeholdes. Når der ikke er vand nok, kan der komme luft i systemet, og dette kan resultere i, at cirkulationspumpen svigter. Når vildmarksbadet er i brug, er det vigtigt at holde øje med vandniveauet og, om nødvendigt, komme mere vand i vildmarksbadet.


2 Replies to “Anvisninger For Vandpleje Til Vildmarksbadet”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *